Home » અલ-મુન્તઝર માહે મોહર્રમ » ૧૪૧૬ » ઇમામ હુસૈન (અ.સ.) » નવહા અને મરસીયા

મીર અનીસ ….

Print Friendly, PDF & Email

મીર અનીસ ….

ફાકેમે દેર તક જો લડે શાહે તશ્નાકામ

હાથોંસે છોડ દી થી જો રેહવાર કી લગામ

ગર્ક અરક થે, કાંપ રહા થા બદન તમામ

આંખે થી બંદ, હાંફતા થા અસ્પે તેઝ ગામ

ગશમેં સવારે દોશે નબી કા યે હાલ થા

બે થામે, ખુદ ફરસસે ઉતરના મુહાલ થા

દેખા જો યે કે ભાગ ગયે રનસે હીલાસાઝ

મોહલત હૈ ઐ હુસૈન, પઢો અસરકી નમાઝ

તલવાર રખકે મ્યાનમે, બોલે શહે હેજાઝ

યે આખરી હૈ બંદગીએ-રબ્બે બે નિયાઝ,

ફિક્રે નજાતે ઉમ્મતે ખયરૂલ બશર કરો,

સુખી ઝબાં કો ઝિક્રે ઈલાહીમેં તર કરો,

નાગાહ સોએ લાશે પિસર, જા પડી નઝર

અકબર ઉઠો કે ઘોડેસે ગિરતા હૈ અબ પિદર

ચિલ્લાએ દિલ કો થામ કે સુલતાને બેહરોબર

સોતે હો તુમ ઢેલે હુએ રૂખસાર ખાક પર

ભુલે પિદરકો નિંદમે કુરબાન આપકે

આઓ નમાઝે અસર પઢો સાથ બાપકે

બેટે હો તુમ ઈમામકે, પોતે ઈમામ કે

આતે હૈ ફિર પલટ કે પરે ફોજ શામકે

કામ આઓ મરતે દમ, પિદરે તશ્ના કામકે

બિઠલા દો, કિબ્લા રૂ મેરે હાથોં કો થામ કે

જાતી રહે નમાઝ ભી, આઅદા જો ફિર પડેં

રાઆશા હૈ ખુદ ફરસસે જો ઉતરે તો ગિર પડે

Have your say!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.