Home » અલ-મુન્તઝર માહે શાબાન » ૧૪૨૨ » ઇમામ મહદી (અ.ત.ફ.શ.) વિષે » હઝરત મહદી અ.સ. ની ગયબત

ગયબત

Print Friendly, PDF & Email

ખુદાએ પાકસે ગયબત ભી આપને પાઇ
નબુવ્વતોંસી અઝમત ભી આપને પાઇ
ઇમામતોકી ફઝીલત ભી આપને પાઇ
ખુદાભી આપકા ઔર આપકી ખુદાઇ ભી
મીલે હંય આપકો અવસાફે અમ્બીયાઇ ભી
ખુદાકે નામકી અઝમત હય આપકી ગયબત
બકાએ હક્ક કી ઝમાનત હય આપકી ગયબત
ઉસુલે દીન કી ઝરૂરત હય આપકી ગયબત
ઇસીસે સીલસીલએ સુબ્હ વ શામ કાએમ હય
હમેં ભી નાઝ હય અપ્ના ઇમામ કાએમ હય
નુમાયા ચહેરેસે હયદર અ.કી અઝમતે હોંગી
નઝરમેં રોઅબ જબીં પર જલાલતે હોંગી
તમામ ગુલશને ઝહેરા સ. કી સુરતેં હોંગી
અલી અ.કે નુરે નઝરકા મીજાઝ ભી હોગા
તુમહારે સરપે વફાઓંકા તાજ ભી હોગા
કભી જો હાલે શાહેદીં કોઇ સુનાતા હય
હર એક ફર્દ યહાં અશ્કે ગમ બહાતા હય
તુમ્હેં બતાઉં તુમ્હે કયસે સબ્ર આતા હય
લીયે હુવે શહે મઝલુમકા અલમ આઓ
તુમ્હે હુસયન અ.કે અબ્બાસકી કસમ આઓ
યે આરઝુ હય ગમે કરલબા મનાએંગે
તુમ્હારે જદ કી સફે માતમ બીછાએંગે
તુમ્હારે સાથ અલમ શેહકે હમ ઉઠાએંગે
શુમાર હમકો ભી કરલો જો સોગવારો મેં
હમારા નામ ભી આ જાએ જાં નિસારોં મેં

Have your say!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.